Upptäck hur
du kan hjälpa dina patienter/klienter
till en mer effektiv och hållbar smärthantering
med hjälp av hjärnan!

Till dig som i ditt dagliga jobb möter människor som har smärta,
oavsett om det är kortvarig eller långvarig smärta:

Ge mig några timmar av din tid och 
du kommer kunna ge en ännu mer effektiv 
och långsiktigt hållbar smärthantering 
till dina patienter/klienter!


Effektiv smärthantering handlar inte bara om medicinering, fysisk behandling och rätt typ av träning. Den handlar till stor del om hjärnan! Smärtan startar och slutar i hjärnan.


Vill du kunna hjälpa dina patienter/klienter till en mer effektiv och långsiktigt hållbar smärthantering?

Vill du slippa många av de samtal, som du får idag, där dina patienter/klienter är rädda för smärtan och behöver ditt stöd även mellan era möten?

Vill du att patienten/klienten ska känna sig motiverad och våga ta utvecklande steg framåt istället för att, pga rädsla för smärtan, inte våga göra någonting?

Jobbar du inom vårdsektorn och/eller hälsobranschen?

Från patient till föreläsare på läkarprogrammet

Drömmen som gick i uppfyllelse. Sedan min första ryggskada har jag drömt om att få föreläsa för läkare, fysioterapeuter, naprapater m.fl., för att hjälpa dem att bemöta och skapa förståelse för hur stor betydelse orden och den mentala delen har i en patients smärtresa.

Idag är jag en av föreläsarna i smärtkurserna vid Karolinska Institutets läkar- & fysioterapeutprogram. Tillsammans med professorer inom smärtfysiologi förmedlar vi den här kunskapen till framtidens läkare och fysioterapeuter.

Därför vill jag också ge dig möjligheten att få ta del av den här kunskapen, för ärligt talat, jag har fyra olika ryggskador och har levt med långvarig smärta i 30 år, inte förrän för ett par år sedan träffade jag läkare och fysioterapeuter som jobbade med den mentala biten och som gav mig korrekt medicinering. Det var då allt föll på plats för mig. 

Jag har alltid använt mig av mental träning och det är det som har tagit mig upp och framåt efter varje ryggskada, men inte förrän jag fick det bekräftat av vetenskapen förstod jag vilket oerhört viktigt verktyg det är och att det är långtifrån självklart att alla inom dessa yrken har kunskap om detta.

Vem är den här kursen för?

Utbildningen är framtagen för dig som möter människor som på olika sätt lever med smärta. Du som går utbildningen är förmodligen fysioterapeut, naprapat, massageterapeut, PT, idrottstränare eller liknande. Läkare, psykologer och liknande professioner är självklart också välkomna att delta i kursen.

Att leva med smärta kan vara en massa olika saker, allt från att ha fått en korsbandsskada, artros, diskbråck, endometrios, fibromyalgi m.m.

Diagnostiseringen långvarig smärta får man när man haft smärta i tre månader, dvs. inte speciellt lång tid, men det kan kännas som en evighet för patienten som drabbas.

Utbildningen handlar inte enbart om långvarig smärta, fokus kommer att vara på hur du bemöter dina patienter/klienter och hur de själva kan hantera smärtan i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. En av de viktigaste delarna i att hantera smärta är att använda hjärnans neuroplasticitet och skapa nya vägar i hjärnan, bort från smärtcentrat.

Hjärnans roll i smärthanteringen har det inte pratats så mycket om tidigare. Forskningen visar allt tydligare att kunna hantera hjärnan har en mycket effektiv och framstående betydelse för att kunna hantera smärta.

I kombination med relevant medicinering, fysisk behandling och träning så har patienterna en väsentligt större möjlighet att skapa en bättre smärthantering där de själva också kan påverka sin väg framåt.

Det här är en grundkurs för att ge dig mer kunskap om den mentala smärthanteringen som du direkt kan implementera i dina möten med dina patienter/klienter. 

För dig som är:

Fysioterapeut
Naprapat
Läkare
Massageterapeut
Personlig tränare
eller liknande

Martinas story

"Jag har sedan december 2018 levt med konstant ryggsmärta. Innan dess kom den lite till och från. Men efter att ha pressat min kropp i flera år, tränat för mycket, för lite återhämtning och för mycket stress så sa den ifrån en vacker dag och jag fick åka ambulans från jobbet.

Ryggskott, sa läkaren och gav mig en dos smärtstillande och skickade hem mig.

Nu så här i mars 2021, en MRT röntgen senare (som visade en dehydrerad disk/diskbråck), 2 år hos sjukgymnast, bråk med läkare att få komma till Ryggmottagningen, så har jag äntligen börjat se ljus i tunneln.

Jag förlorade hela min identitet, den pigga, glada, spänstiga tjejen försvann i ett nafs. Med rädsla för mer smärta så låste jag in mig själv i ett litet, litet utrymme och det känns de sista åren som jag inte levt utan enbart "överlevt".

Jag har under hela den här tiden haft fantastiska människor omkring mig i form av särbo, vänner och kollegor. Men ibland behövs det annan hjälp och det var då jag insåg att jag måste göra något annorlunda och jag kontaktade Cattis Olsson.

Jag har genomfört hennes program nu under 2 månader och jag märker redan en skillnad. Smärtan är inte annorlunda, men min inställning till den har förändrats radikalt.

Jag är inte på långa vägar klar med den här resan, men det jag vill säga är att om du har problem med långvarig smärta, är kvinna och är beredd att jobba för en förändring, då ska du kontakta Cattis!"

Martina

SOS-operatör

#1 misstag som de flesta gör

Det absolut största misstaget som många inom uppräknade professioner gör är att de inte delar med sig av sin kunskap! Jag vet att ni har massor av kunskap om kroppen, skador, sjukdomar, behandlingar och träning, men ni förklarar inte för era patienter/klienter hur smärtan påverkar deras kropp och hjärna.

Kunskap är makt. Desto mer kunskap du får om hur du kan bemöta och dela med dig av din kunskap till dina patienter/klienter, desto mer lyckad kommer er gemensamma resa att bli!

Rädsla skapar osäkerhet, rädsla triggar även igång smärta och en massa andra saker i kroppen. När dina patienter/klienter känner sig rädda för smärtan, för att de inte förstår hur smärtan påverkar kroppen, då kommer det att fortsätta gå i en ond, nedåtgående spiral. Kunskap är makt även för dina patienter/klienter!

Desto mer kunskap de får om hur smärtan påverkar kroppen och hjärnan, desto bättre kommer de att kunna hantera vardagen och istället skapa en positiv, uppåtgående spiral och få en bättre och mer hållbar återgång till ett värdefullt liv igen.

Och här är misstag #2

Det här misstaget har jag upplevt själv otaliga gånger och alla mina klienter har berättat så många liknande händelser.  

Misstag #2 är att många av ovanstående professioner använder negativt laddade ord i sin kommunikation med patienterna. Redan där har de själva skapat en stor uppförsbacke till en lyckad smärtrehabilitering.

Flera fysioterapeuter & läkare som jag pratat med är inte alls medvetna om att de gör detta och hur mycket ordvalen påverkar behandlingen/träningen.

Därför har ordets makt ett helt eget avsnitt i kursen där jag går igenom kommunikation. Vi tar även upp hur ord uppfattas negativa eller positiva och hur det påverkar kroppen och hjärnans förmåga att klara eller inte klara av en uppgift.

Kunskap minskar rädsla,
minskad rädsla ökar
motivationen till rörelse,
ökad rörelse
minskar smärtan.

Cattis Olsson

The pain starts in the brain

från att överleva till att leva

Många av mina klienter uttrycker det ofta som att de "bara överlever", men de lever inte ett värdefullt liv. Det som de flesta kallar en vanlig vardag, att kunna umgås med vänner, att orka jobba, laga mat och diska och umgås med familjen på en och samma dag, det kan kännas helt oöverstigligt för någon med smärta.

Att få rehabiliteringen/vården från att "bara" handla om kroppens funktioner, träning och medicinering och till att även ta med den mest påverkande faktorn, hjärnan, är att lyfta din kompetens och din möjlighet att hjälpa dina patienter/klienter till en högre nivå.

Dina patienter/klienter kommer att känna sig ännu mer sedda och hörda. När de förstår att de kan påverka detta själva så kommer deras smärtresa att bli så mycket mer lätthanterlig, för er båda.

Detta kommer naturligtvis att ge ringar på vattnet och ge positiv feedback till dig vilket ökar din omsättning. Win-win!

Som i Martinas story här ovan, hon har gått hos sjukgymnast i två år, men efter endast två månader i mitt program har hon kunnat börja leva igen, inte bara överleva. Detta om något borde vara något som alla vill sträva efter.

Du kommer inte att bli arbetslös, du kommer bara att få mer nöjda patienter/klienter och framför allt, du kommer att ge dina patienter/klienter ett mer värdefullt liv igen!
Vad är viktigare än det?

Du kommer få mer nöjda patienter / klienter
och framför allt,
du kommer att ge dem ett mer värdefullt liv igen!

Det Praktiska

7 Moduler
7 Webinar
Workbooks
Checklistor

Möjlighet att ställa frågor direkt till mig via formulär i kursportalen.

Detta ingår i kursen

Akut vs. långvarig smärta

Att veta skillnaden mellan akut och långvarig smärta och hur det påverkar kroppen och hjärnan, det är inte bara viktigt för er som behandlare, utan även för era patienter. Mina klienter har sitt största "aha-moment" när de får lära sig denna skillnad. Det gör det lättare att förstå och hantera den långvariga smärtan.

Acceptans

Många tror att acceptans är det samma som att ge upp, så trodde även jag. Det är precis tvärtom, det handlar om att acceptera att det är som det är just nu och fokusera på vad man kan själv kan påverka och släppa det som inte går att påverka.
Det handlar om att sluta fred och stoppa det inre kriget man har som patient, där vissa t.o.m. hatar den del av kroppen som gör ont.

Återhämtning & sömn

Att leva med långvarig smärta är som att leva med en konstant pågående utmattning. Smärtan gör dessutom att sömnkvaliteten inte är lika god som hos en smärtfri person, vi kommer sällan ner i djupsömn.
Djupsömnen är oerhört viktig för människan, det är då kroppen skapar nya hormoner, celler och en massa andra fysiologiska saker händer. Det är kroppens egen "reboot-tid".

Att förstå att smärtan tar mycket energi och att man därför behöver se till att få mer tid för återhämtning under dagtid hjälper till både för läkningen, men även för produktivitet och energinivå. 

Hjärnans fantastiska värld

Hjärnan är fantastisk, det gäller bara att veta hur man ska arbeta med den för att utnyttja dess magi till fullo. Hjärnans neuroplasticitet betyder att den kan förändras, med hjälp av att öva in nya saker, kan vi bygga nya vägar i hjärnan. T.ex. kan vi bygga vägar som leder bort från smärtcentrat, vid långvarig smärta är det här verkligen en oerhört viktig del att lära sig för att skapa en bättre smärthantering

Ordets makt

Ord kan verkligen skapa förväntningar, både positiva och negativa. Ett vanligt exempel är att man säger kronisk smärta. Kronisk tolkas oftast som "för alltid" av många. Inom svensk sjukvård har diagnosen kronisk smärta bytts till långvarig smärta sedan några år.

Ett annat ord är rehabträning, som ibland t.o.m. fysioterapeuter påtalar är tråkigt. Detta innebär att patienten redan har en förväntan på att det är tråkigt redan innan hen har skaffat sig en egen uppfattning.  

Rörelserädsla och fysisk aktivitet

Rörelserädsla handlar också om hur hjärnan bearbetar saker och innefattar mycket mer än att inte våga göra något nytt. Hur får ni era patienter att se sin rörelserädsla och hur kan ni jobba aktivt för att förebygga den så tidigt som möjligt?

Fysisk aktivitet och träning är två skilda begrepp, hur kan ni jobba med dessa för att få era patienter/klienter att anamma det?

Hormonernas påverkan

Kvinnor drabbas oftare av långvarig smärta än män, vilket till stor del beror på våra hormonnivåer. Kvinnor är även mer smärtkänsliga under vissa perioder i sin menstruationscykel vilket ytterligare kan förklara varför smärtan beskrivs med olika intensitet vid olika tillfällen.

Hur påverkas kvinnor av perimenopaus och menopaus? Det kommer vi prata mer om. Fortfarande finns det relativt lite forskning på detta. Vi kommer att gå igenom hur hormoner påverkar kroppen genom livet, både för män och kvinnor.

OS-drömmen som kraschade på några sekunder

Jag heter Cattis Olsson. I min ungdom var min dröm var att få vara en del av det Svenska landslaget i längdåkning och den absolut största drömmen var så klart att få representera Sverige i OS!

När jag var 16 år gick den drömmen i kras på några sekunder. Vid ett fallskärmshopp kraschlandade jag hårt och fick min första ryggskada. Nu fyller jag 46 och jag har levt med långvarig smärta sedan den där varma julidagen för 30 år sedan.

Idag har jag fyra olika ryggskador, som kommit vid olika tidpunkter under livet. Jag kan inte ens räkna hur många gånger som läkare och fysioterapeuter har sagt att det är omöjligt för mig att någonsin mer springa, åka längdskidor och det pratades till och med om sjukpensionering i 20-årsåldern!

Jag lyssnade inte så mycket på dem, istället använde jag mig av min kunskap inom mental träning och lyssnade på kroppen. Idag kan jag göra allt det som de sade skulle vara omöjligt. Tänk om jag lyssnat på dem! 

Tillsammans skapar vi förändring
på riktigt för våra patienter & klienter!
Ta dina kunskaper i smärthantering
till en högre nivå redan idag!

Starta din kurs redan idag!

  • Mental smärthantering
  • 1995 SEK

    Grundkurs för dig som möter patienter/klienter med smärta.

    Köp nu!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Utbildningen riktar sig till professioner som t.ex. fysioterapeut, naprapat, massageterapeut, PT, läkare, psykolog, gynekolog och liknande. Den här utbildningen syftar inte till att du ska kunna allt inom detta område, men att du ska kunna hjälpa dina patienter/klienter till en bättre smärthantering, oavsett om du möter dem som fysioterapeut, PT, massageterapeut eller läkare.

Utbildningen är en självstudiekurs som sker digitalt och helt i egen takt. Du får direkt tillgång till avsnitten i kursen som består av videofilmer, workbooks och checklistor. Kursmaterialet kan du själv gå igenom i lugn och ro och du har möjlighet att ställa frågor via ett frågeformulär i kursportalen. Allmänna frågor samlas i ett Q&A-avsnitt i kursportalen som du kan ta del av.
 
Materialet får inte kopieras och distribueras, utan får endast användas av dig som köpt kursen. Checklistor får användas i din verksamhet i ditt möte med patienter/klienter. 

Att jobba med mental träning och skapa beteendeförändring tar tid, den här utbildningen ger dig en inblick och lite ökad kunskap om det.
Om du känner att din patient/klient behöver mer hjälp och stöd så är du varmt välkommen att hänvisa dem till mig och mitt program;
Mind your brain, master the pain, ett tolv månader långt smärtprogram för ambitiösa kvinnor med långvarig smärta.

Jag har även enskild coaching för både män och kvinnor som vill ha ännu mer individuell coaching än de får i programmet.

Efter genomförd kurs så finns möjlighet att finnas med i ett register som jag bygger upp, med de som genomgått kursen. Du kommer få ett mail med en förfrågan om du vill finnas med i registret när du har genomfört alla moduler.

Du får fortsatt tillgång till kursmaterialet i kursportalen under sex månader.

Självklart är du välkommen att ställa frågor till mig innan du anmäler dig. Boka in ett kostnadsfritt Discovery Call med mig så kan jag hjälpa dig att räta ut dina frågetecken. När du bokar en tid med mig så vet du att du har min odelade uppmärksamhet i ca 25 minuter.
(Du behöver inte bry dig om att det står att det är för coaching-klienter.) 

Nej! Den här kursen är inte bara för kvinnor! Den är i allra högsta grad för män och ickebinära också! Ett avsnitt kommer att ha extra fokus på kvinnor i och med att kvinnliga hormoner påverkar kvinnokroppen betydligt mer än vad manliga hormoner påverkar manskroppen. Den här kunskapen är viktig även för dig som är man, för att ännu bättre förstå dina kvinnliga patienter.